Waste Water On-Line Monitoring Systems
single page feature image

    Project Details

  • Category:
  • Client:
  • Location:
  • Date:
  • Link:

Waste Water On-Line Monitoring Systems

Wastewater

22 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sürekli Atıksu İzleme Sistemi” tebliğine (SAİS) göre kurulu kapasitesi 10.000m3/gün ve üzerinde olan atık su arıtma tesisleri veya atık sularını herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan (soğutma suları, derin deniz deşarjı, ısı transferi vb.) doğrudan bir hat üzerinden deşarj eden tesisler atık sularını çıkış noktalarına koyacakları, bir kabinde ölçmek (içerisinde analiz ve ölçümlerin yapılacağı, cihaz ve ekipmanların yer aldığı) ile yükümlüdür. Bu tebliğ kapsamına giren tesislerin Debi, Sıcaklık, PH, Çözülmüş Oksijen, İletkenlik, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde parametrelerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak ölçerek Bakanlık merkezi veri tabanına aktarmak zorundadırlar.

Our professionals can set up wastewater control system of your facility.